Oppdatert 30.12.2023

Hvis du er interessert i en Welsh Corgi Pembroke fra meg

så send en utfyllende mail med informasjon om navn, alder, yrke, sivilstatus og familieforhold,
hva du ønsker å bruke en Pembroke til og hvorfor du ønsker rasen og om du har lest raseklubbens RAS eller ikke,
tidligere erfaring med hundehold og evt resultater knyttet til dette.

Ser fram til å høre fra deg.
Hilsen Nina Holm